DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM THÚ Y

Đi đầu trong lĩnh vực triển khai hệ thống phòng xét nghiệm thú y công nghệ cao, CNClab có năng lực thực hiện đầy đủ các xét nghiệm như PCR, rtPCR huyết thanh học, HI, HA, ELISA,… tốc độ trả kết quả nhanh chóng và chính xác.

ĐẶT LỊCH XÉT NGHIỆM