Benzguinols, thế hệ kháng sinh mới cho việc điều trị vi khuẩn đa kháng thuốc kháng sinh

Giới thiệu: Hiện tượng đa kháng thuốc kháng sinh trên vi khuẩn, đặc biệt 6 vi [...]

Bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (Chicken Infectious Anemia)

1.1.     BỆNH THIẾU MÁU TRUYỀN NHIỄM Ở GÀ (Chicken Infectious Anemia) 1.1.1.  Giới thiệu chung Bệnh thiếu [...]

Ứng dụng kỹ thuật real-time PCR trong việc xác định Ascaris suum ở gan gà gây bệnh thực nghiệm

Tính cấp thiết Giun đũa lợn phân bố rất rộng rãi trên thế giới. Lợn [...]

Nhận biết và biện pháp can thiệp bệnh do Reo virus gây ra

Nhận biết và biện pháp can thiệp bệnh do Reo virus gây ra 1. Đặc [...]

Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus gây bệnh Ca-rê phân lập ở phía Bắc Việt Nam

Tóm tắt bài báo Bệnh Ca-rê gây ra bởi Canine distemper virus (CDV) là một [...]

Đôi điều về phối hợp kháng sinh trong Thú y

Việc phối hợp kháng sinh nhằm 3 mục đích:  Tuy nhiên, kháng sinh có nhiều [...]

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu về Astrovirus (viêm thận ở gà) ở Việt Nam

Bệnh tích của bệnh viêm thận ở gà (giai đoạn úm, gà dò) là hiện [...]