Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus gây bệnh Ca-rê phân lập ở phía Bắc Việt Nam

Tóm tắt bài báo

Bệnh Ca-rê gây ra bởi Canine distemper virus (CDV) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thường gây tử vong và là bệnh đa hệ thống ảnh hưởng đến hệ hô hấp, đường tiêu hóa và hệ thần kinh trung ương của chó. Nghiên cứu này đã phân lập được 12 chủng virus Ca-rê trên môi trường tế bào Vero-DST. Bệnh tích tế bào quan sát được sau 24 giờ đến 36 giờ sau gây nhiễm virus, tế bào đạt mức phá hủy cao ở 48 giờ đến 60 giờ sau gây nhiễm và tế bào Vero-DST bị phá hủy hoàn toàn sau 96 giờ. Virus Ca-rê phân lập được có hiệu giá từ 6,67×104 TCID50/ml – 3,16×105 TCID50/ml. Trong 60 giờ sau gây nhiễm, hiệu giá virus trong tế bào lớn hơn hiệu giá virus ngoài tế bào.

Tính cấp thiết

Virus Ca-rê là bệnh truyền nhiễm cấp tính, tỉ lệ ốm chết cao ở hầu hết các tỉnh. Các vacxin mới không ngừng được sản xuất để tăng hiệu quả phòng bệnh tuy nhiên dịch bệnh vẫn xảy ra, điều đó cho thấy virus biến đổi liên tục. Thêm vào đó, những nghiên cứu đầy đủ về đặc tính sinh học của virus Ca-rê ở trong nước còn hạn chế vì vậy nghiên cứu này là cần thiết để phục vụ cho việc phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Mục đích

Xác định thời điểm thu hoạch virus với hiệu giá virus cao nhất tạo tiền đề cho các nghiên cứu về đặc điểm sinh học phân tử của virus Ca-rê, chế tạo kit chẩn đoán, chế tạo kháng nguyên dùng trong chẩn đoán và lựa chọn được nguồn mẫu bệnh phẩm phục vụ cho việc chọn chủng virus chế vacxin phòng bệnh hiệu quả

Phương pháp nghiên cứu

Mẫu bệnh phẩm là dịch swab thu được từ 46 con chó nghi mắc Ca-rê, chưa tiêm phòng vacxin được thu thập tử 5 tỉnh phía Bắc Việt Nam (Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội và Hà Giang). Các mẫu được chẩn đoán bằng phương pháp RT-PCR, phân lập trên môi trường tế bào Vero-DST và xác định hiệu quá, xác định sự nhân lên của virus

Kết quả chính

Thu được 37 mẫu chó mắc Ca-rê không đồng nhiễm với Parvovirus chẩn đoán bằng phương pháp RT-PCR. Phân lập được 12 mẫu virus Ca-rê trên môi trường tế bào Vero – DST. Bệnh tích tế bào xuất hiện đầu tiên sau 24 giờ đến 36 giờ sau khi gây nhiễm virus, đạt mức phá hủy cao ở 48 giờ đến 60 giờ. sau gây nhiễm và tế bào Vero-DST bị phá hủy hoàn toàn sau 96 giờ. Virus Ca-rê có hiệu giá cao từ 6,67×104 đến 3,16×105 TCID50/ml. Trong giai đoạn đầu sau gây nhiễm, hiệu giá virus trong tế bào thường lớn hơn hiệu giá virus ngoài tế bào. Cả 12 chủng virus Ca-rê phân lập được đều cho thấy chúng tấn công, xâm nhập, nhân lên trong tế bào mạnh hay yếu tùy từng thời điểm nhất định

Kết luận

Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin quan trọng về đặc tính sinh học của chủng virus Ca-rê phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả đồng thời giúp lựa chọn được nguồn mẫu bệnh phẩm phục vụ cho việc chọn chủng virus chế vacxin phòng bệnh hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế do bệnh Ca-rê gây ra cho đàn chó nuôi ở trong nước. Hiệu giá virus cao nhất ở thời điểm 48 giờ đến 60 giờ sau gây nhiễm.

Từ khóa: Chó, Virus Ca-rê, phân lập, đặc tính sinh học

Hình ảnh minh họa

Hình 1. CPE do CDV1-PHN gây ra sau 36 giờ gây nhiễm trên tế bào Vero-DST
Hình 1. CPE do CDV1-PHN gây ra sau 36 giờ gây nhiễm trên tế bào Vero-DST
Đồ thị 1. Đường biểu diễn sự nhân lên của chủng CDV1-PHN
Đồ thị 1. Đường biểu diễn sự nhân lên của chủng CDV1-PHN

Link bài viết: http://tapchi.hoithuyvietnam.org.vn/tap-chi/dac-tinh-sinh-hoc-cua-virus-gay-benh-care-phan-lap-o-phia-bac-viet-nam.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *