CHẤT BỔ TRỢ INTERFERON

Phòng và iều trị các bệnh do virus, vi khuẩn của chó, mèo và thú cảnh