OVERFEN 10%

Thuốc nội ký sinh trùng điều trị và kiểm soát giun tròn đường tiêu hoá và phổi, và sán dây.