LACTO-PIGLET

Thức ăn bổ sung vi sinh vật hữu ích cho heo. Phòng ngừa tiêu chảy cho heo con. Tăng tỷ lệ tiêu hoá, hấp thu thức ăn. Giảm mùi hôi của chuồng nuôi