HẠ SỐT

Thảo dược Vietsoul PRRS – Sitosterol thảo dược có tác dụng hạ sốt tương đương Aspirin