WEIDUOWEI

Là vitamin tổng hợp với axit amin, cung cấp dinh dưỡng, điều chỉnh chức năng hữu cơ, cải thiện quá trình trao đổi chất. Cải thiện tỷ lệ đẻ, tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ nở,…