S.MYCODETOX

Tăng cường quá trình lọc và giải độc của gan, thận thông qua việc biến đổi, phá hủy các chất độc có mặt trong cơ thể.