FORMOSA FLORCOM 20% ORAL SOLUTION

Điều trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và đường hô hấp, gây ra bởi các vi sinh vật nhạy cảm với Florfenicol như Actinobaccillus spp, Pasteurella spp, Salmonella spp và Streptococcus spp ở lợn và gia cầm