TILMICOSINA PREMIX 20% OVER

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp trên lợn.