4% FLORFENICOL PREMIX

Điều trị các bệnh viêm phổi, phế quản (Actinobacillus pleuropneumoniae), viêm mũi dị ứng (Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica), Bệnh viêm phổi thể kính – Glasser (Haemophilus parasuis), và các bệnh hô hấp do vi sinh vật nhạy cảm với florfenicol gây ra ở lợn