VERMECTÍN PREMIX PORCINOS

Điều trị và kiểm soát giun thận, phổi, đường tiêu hoá, rận và ve.