OVERCAL 50% FUERTE

Kháng sinh phổ rộng – Điều trị hà canxi huyết, magie huyết, aceton huyết, liệt hậu sản, uốn ván, u xương, sốt đẻ, còi xương, sốt vận chuyển, nhiễm độc và các tình trạng yêu cầu tăng canxi (đang tăng trưởng, mang thai, cho sữa).