TULATROMAX

Kháng sinh điều trị các bệnh đường hô hấp và viêm kết mạc truyền nhiễm ở trâu bò và Điều trị các bệnh đường hô hấp ở lợn.