REVICAL

Điều trị và phòng bệnh chứng hạ canxi huyết, đường huyết, axeton huyết, liệt hậu sản, uốn ván, loạn sản xương, sản giật, sốt khi đẻ, còi xương, sốt vận chuyển, nhiễm độc và tình trạng yêu cầu tăng canxi (tăng trưởng, mang thai, cho sữa).