50% DOXYCYCLINE HYCLATE WSP

Điều trị nhiễm trùng đường tiêu hóa và hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm với doxycycline, như Bordetella, Campylobacter, Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus và Strepto- coccus spp. gây ra ở bê, nghé, dê, gia cầm, cừu và heo..