INSECT KILLER

Phòng trừ và diệt ruồi, muỗi, gián, rệp, cho chuồng trại, nhà cửa, kho chứa. Diệt ve, ghẻ và bọ chét trên vật nuôi…