CNC-DILUENT B

Dung dịch pha vắc xin CNC-Diluent B được sử dụng để pha các loại vắc xin đông khô dạng nhỏ mắt, nhỏ mũi cho gia cầm.