BEWI-MILK® AZ 36

Sữa thay thế cho bê, nghé. Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh thay thế sữa nuôi bê, nghé đến 6 tháng tuổi.