ENROFLORXACIN ORAL SOLUTION

Trị viêm phổi, viêm dạ dày ruột, nhiễm trùng máu, mô mềm trên trâu, bò, cừu, lợn, gia cầm.