OVERFERR 200

Thuốc chống thiếu máu – Phòng thiếu sắt trong máu.