PROMEN (DIỆT SẠCH RUỒI)

Kích thích thèm ăn, tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, giảm mùi hôi chuông nuôi