TILMICOSINA OVER 30%

Trị viêm phổi, viêm kết, giác mạc và nhiễm trùng móng trên trâu bò.