5% FLUNIXIN MEGLUMINE INJECTION

Kháng viêm dùng cho Trâu, bò và ngựa, heo.