CEFTIOFUR L.P.U OVER

Kháng sinh phổ rộng điều trị Các bệnh đường hô hấp, các bệnh nhiễm khuẩn bởi vi khuẩn mẫn cảm ceftiofur và bệnh lở loét ở chân ở trâu bò và Các bệnh đường hô hấp ở heo.