LINCOMYCIN HCL & SPECTINOMYCIN HCL INJECTION

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, bệnh lỵ, nhiễm trùng da, viêm khớp, viêm móng, viêm chân trên bê, nghé, lợn, cừu, dê, chó, mèo, gia cầm.