CNC ASF PLUS

Sát trùng trang trại chăn nuôi, thiết bị chế biến, thiết bị chăn nuôi, khu nuôi bò sữa, nhà chứa thức ăn, thiết bị vệ sinh, lò giết mổ động vật bị bệnh, phòng giết mổ và lò mổ, cơ sở giết mổ.