CNC – IODINE

Tiêu diệt hầu hết các loại vi khuẩn (Gram -, gram +), virus (ASF, FMD, CSF, PRRS,…) và nấm gây bệnh cho vật nuôi. Tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, lò ấp,…