CNC-KTV (Kháng thể bại huyết vịt)

Kháng thể giúp Phòng và trị bệnh dịch tả, bại huyết cho vịt, ngan, ngỗng

Mã: CNC - KTV Danh mục: ,