CNC-Anti E.coli

CNC-Anti E.coli là kháng thể giúp phòng và điều trị bệnh E.coli của lợn