KT – GROWTHMAX

Siêu vỗ béo, kích thích tăng trọng