KT – PROBIOTIC GOLD

Giải độc gan thận ở tôm, cá và gia súc, gia cầm.