20% OXYTETRACYCLINE INJECTION

Trị nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu hóa, viêm khớp trên trâu, bò, dê, cừu, lợn.