BỘ TEST NHANH BỆNH CARE CHÓ

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút gây bệnh Care ở chó