Vắc xin Dịch tả lợn Porvac

Vắc xin Dịch tả lợn Porvac là vắc xin vô hoạt nhũ dầu, giúp tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh dịch tả lợn