BỘ TEST NHANH BỆNH PARVO CHÓ

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút gây bệnh Pravo ở chó