CNC-ANTI DHV (Hepatitis virus, Parvo virus and Reo virus Antibodies)

Phòng và trị bệnh khẩn cấp vịt, ngan: Hepatitis virus, Parvo virus and Reo virus Antibodies