CNC RA-EC Kill

Vắc xin Bại huyết – E.coli vịt CNC RA-EC Kill phòng bệnh Bại huyết do R.anatipestifer và E.coli gây ra trên vịt và ngỗng