CNC DVH Live

Vắc xin CNC DVH Live là vắc xin nhược độc đông khô giúp phòng bệnh Viêm gan truyền nhiễm của Vịt, ngan (vịt xiêm)

Mã: CNC DVH Live Danh mục: ,