CNC-ANTI DHV (Parvovirus and Hepatitisvirus antibodies)

Phòng và trị bệnh khẩn cấp vịt, ngan: Viêm gan (type 1 và type 3), Rụt mỏ.