CNC-ANTI DHV (Kháng thể Tembusu, Adeno, Circo,ND, H9)

Phòng và trị các bệnh virus của vịt, ngan (Tembusu, Adeno, Circo, ND, H9 …)