CNC CSF LIVE

Tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Dịch tả heo sau 14 – 21 ngày tiêm phòng. Miễn dịch kéo dài đến 6 tháng

Mã: CNC CSF LIVE Danh mục: ,