CNC-Pig 01

CNC-Pig 01 là dung dịch vô khuẩn, không chứa chi nhiệt tố, gồm các globulin chứa nhiều loại kháng thể, có mặt trong máu lợn khỏe mạnh trưởng thành.

Mã: CNC - Pig 01 Danh mục: ,