CNC ND – KG7

CNC ND – KG7 là vắc xin vô hoạt nhũ dầu phòng bệnh Newcastle ở gà

Mã: CNC ND - KG7 Danh mục: ,