PIGLETGUARD EC

Phòng bệnh cho heo nái và nái hậu bị trong giai đoạn mang thai để tạo ra miễn dịch bị động bảo hộ cho heo con sơ sinh chống lại tiêu chảy gây ra bởi clostridium perfringens và các chủng E. coli sinh độc tố đường ruột.