CNC PRRS Live (Plus)

Vaccine nhược độc chủng Bắc Mỹ, an toàn tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Tai xanh cho heo con và heo nái

Mã: CNC PRRS Live (Plus) Danh mục: ,