CNC PED

Vắc xin nhược độc đông khô tạo miễn dịch chủ động cho heo nái mang thai và heo hậu bị chống lại bệnh tiêu chảy cấp ở heo,…

Mã: CNC PED Danh mục: ,