TILMICOSINA OVER CONCENTRADO

Kháng sinh điều trị các bệnh đường hô hấp.