AMOXICILLINA POLVO SOLUBLE OVER

Trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa, niệu sinh dục trên lợn và gia cầm.